Predstavljen izvještaj o zadovoljstvu građana opštine Gračanica javnim uslugama na lokalnom nivou

Gračanica, 30.07.2012. godine – Kvalitet grijanja odnosno visina temperature u kućama, Raspoloživost grobnih mjesta kao i Prevoz učenika do i od srednjih škola najbolje su ocijenjene javne usluge na lokalnom nivou od strane građana općine Gračanica. Posmatrajući građane koji koriste uslugu Kolektivnog grijanja niko od ispitanih nije negativno ocijenio ovu…

Pročitaj više

Predstavljen Izvještaj o zadovoljstvu građana opštine Maglaj javnim uslugama na lokalnom nivou

Maglaj, 19.07.2012. godine –Usluge Vodovoda i kanalizacije, Osnovnog i Srednjoškolskog obrazovanja i Upravljanja grobljima su najbolje ocijenjene javne usluge na lokalnom nivou od strane građana opštine Maglaj. Posmatrajući građane koji koriste uslugu javnog vodovoda njih više od 90 % zadovljno je redovnošću snabdijevanja vodom dok je…

Pročitaj više

OBAVJEŠTENJE ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

ODRŽAVANJE 2. CIKLUSA RADIONICA O UPRAVLJANJU MEDICINSKIM OTPADOM I PODJELA CERTIFIKATA O UČEŠĆU U okviru projekta “Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom“, finansijski podržanog od Evropske unije, i u partnerstvu sa MDP inicijativama, Centar za ekologiju i energiju obavještava sve zdravstvene ustanove da…

Pročitaj više

Radionica o upravljanju medicinskim i organskim otpadom

Lukavac, 2. juni 2012. godine – U sklopu projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ koji finansira Evopska unija iz IPA sredstva, a implementira Centar za menadžment, razvoj i planiranje Doboj u partnerstvu sa Udruženjem za zaštitu flore i faune Lukavac, organizovana je radionica na temu „Upravljanje medicinskim i organskim otpadom“. Radionica…

Pročitaj više