Održan trening za predstavnike građana i organizacija civilnog društva na temu Komunalne djelatnosti i građani

Predstavnici organizacija civilnog društva i građani upoznati sa zakonskim okvirom koji uređuje oblast komunalnih djelatnosti. Derventa, 19.06.2013. – Komunalne djelatnosti i komunalne usluge predstavljaju danas potrebu svakog građanina i one kao takve trebaju biti dostupne na teritoriji cijele opštine, svim građanima…

Pročitaj više