Predstavljen Izvještaj O Zadovoljstvu Građana Opštine Šamac Javnim Uslugama Na Lokalnom Nivou

Predstavljen Izvještaj o zadovoljstvu građana opštine Šamac javnim uslugama na lokalnom nivou

Šamac, 09.07.2012. godine – Usluge Vodovoda i kanalizacijeKomunalne higijene i Upravljanja gorbljima su najbolje ocijenjene javne usluge na lokalnom nivou od strane građana opštine Šamac. Posmatrajući građane koji koriste uslugu javnog vodovoda njih više od 98 % zadovljno je redovnošću snabdijevanja vodom dok je njih više od 95 % zadovoljno cijenom usluge vodovoda i kanalizacije. Kada je u pitanju redovnost i blagovremenost odvoza smeća više od 85 % ispitanika zadovljno je ovom javnom uslugom. Takođe više od 90 % ispitanika zadovoljno je cijenom odvoza smeća…

Posmatrajući uslugu upravljanja grobljima više od 90 % ispitanika zadovljno je načinom na koji se uređuju groblja dok 85% ispitanika smatra da je raspoloživost grobnih mjesta zadovoljavajuća. S druge strane usluga Javnog prevozaje najlošije ocijenjena javna usluga od strane građana opštine Šamac. Više od 73 % ispitanika nije zadovoljno kvalitetom javnog prevoza, 71 %  njih smatra da prevoznici ne poštuju red vožnje, 70 % smatra da su stajališta neuređena dok nešto manje od 75 % ispitanika smatra da periodičnost prevoza nije usklađena sa potrebama građana.

Ovo su samo neki od nalaza koji se sastavni dio Izvještaja o zadovoljstvu građana opštine Šamac dostupnošću i kvalitetom javnih usluga na lokalnom nivou koji je kreiran od strane Centra za menadžment, razvoj i planiranje iz Doboja. Izvještaj objedinjuje rezultate do kojih se došlo ispitivanjem 607 domaćinstava sa prostora cijele  opštine Šamac koja su imala priliku da iznesu svoju stav o 16 javnih usluga. Istraživanje je provedeno u periodu  01. april 2012. godine – 30. april 2012. godine.

Nalazi do kojih se došlo trebalo bi da posluže kao svojevrsni vodič lokalnoj upravi u pogledu planiranja vlastitih programa, planova i aktivnosti uzimajući u obzir potrebe građana za pojedinim vrstama javnih usluga na lokalnom nivou koje su interpretirane kroz ovaj izvještaj.

Istraživanje predstavlja sastavni dio aktivnosti predviđenih projektom „Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – Građani i loklana vlast zajedno do boljih usluga“, pokrenutim i podržanim od strane Fonda otvoreno društvo BiH (OSF BiH) s ciljem da se aktuelizuje pitanje odgovrnosti lokalnih vlasti za dostupnost i kvalitet javnih usluga na lokalnom nivou.  Projektom je planirnao ispitivanje zadovoljstva građana dostupnošću i kvalitetom javnih usluga na lokalnom nivou u 25 opština u BiH u skladu sa principima PULS metodologije, metodologije koja je razvijena za potrebe realizacije ovog projekta.

Preuzmite izvještaj u pdf formatu

Attachments:

Izvjestaj o zadovoljstvu gradjana opstine Samac[ ]4953 kB