Građani I Lokalna Vlast Zajedno Do Boljih Usluga

Građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga

2. april 2012. godine – Tokom mjeseca aprila osoblje Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative Doboj u saradnji sa predstavnicima lokalnih nevladinih organizacija sa prostora opština Derventa, Gračanica, Maglaj, Modriča i Šamac izvršiće ispitivanja zadovoljstva građana sa prostora ovih opština dostupnošću i kvalitetom javnih usluga na lokalnom nivou.Akcenat jeste na obezbjeđivanju pouzdanih informacija o potrebama građana kada je u pitanju ukupno 16 javnih usluga koje lokalne vlasti pružaju odnosno obezbjeđuju građanima. Rezultati do kojih se dođe ovim istraživanjem, u narednom periodu biće korišćeni kao osnov za iniciranje razgovora sa predstavnicima lokalnih vlasti i javnih komunalnih preduzeća… o neophodnim intervencijama s ciljem unapređenja kvalitete i dostupnosti javnih usluga u skladu sa stvarnim potrebama građana.
Ovim putem pozivamo građane da podrže ovaj projekat i da izađu u susret anketarima, da popune anketu. U cilju unapređenja odgovornosti i efikasnosti lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini u pružanju javnih usluga i zadovoljenju stvarnih potreba građana, Fond otvoreno društvo BiH pokrenuo je projekat „Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga“.
Projekat se realizuje u partnerstvu sa Centrom za menadžment, razvoj i planiranje Doboj, Centrom za promociju civilnog društva Sarajevo i Agencijom lokalne demokratije Mostar. Projektom je planirano ispitivanje stepena zadovoljstva građana, kvalitetom i dostupnošću javnih usluga na lokalnom nivou u 25 opština na prostoru BiH. Ovo ispitivanje će se izvršiti prema metodologiji „PULS – Poboljšanje usluga lokalne samouprave“, posebno razvijenoj za ove namjene. Nakon analize prikupljenih podataka rezultati ispitivanja će biti prezentirani javnosti i donosiocima odluka sa ciljem unapređenja procesa kreiranja javnih politika na lokalnom nivou usmjerenih na poboljšanje kvaliteta života građana.