Predstavljen Izvještaj O Zadovoljstvu Građana Opštine Maglaj Javnim Uslugama Na Lokalnom Nivou

Predstavljen Izvještaj o zadovoljstvu građana opštine Maglaj javnim uslugama na lokalnom nivou

Maglaj, 19.07.2012. godine –Usluge Vodovoda i kanalizacijeOsnovnog i Srednjoškolskog obrazovanja i Upravljanja grobljima su najbolje ocijenjene javne usluge na lokalnom nivou od strane građana opštine Maglaj. Posmatrajući građane koji koriste uslugu javnog vodovoda njih više od 90 % zadovljno je redovnošću snabdijevanja vodom dok je 80% zadovoljno cijenom usluge vodovoda i kanalizacije. Kvalitet osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i prevoz učenika do i od škola su takođe ocijenjeni veoma dobro, uz stepen zadovoljstva od 80-90%.

Posmatrajući uslugu upravljanja grobljima, više od 80% ispitanika zadovljno je načinom na koji se uređuju groblja dok 90% ispitanika smatra da je raspoloživost grobnih mjesta zadovoljavajuća. S druge strane, usluga iz oblasti Zelenih površina i parkovaje najlošije ocijenjena javna usluga od strane građana opštine Maglaj. Više od 80% ispitanika nije zadovoljno brojem dječijih igrališta, a oko 60% nije zadovoljno brojem sportskih terena.

Ovo su samo neki od nalaza koji se sastavni dio Izvještaja o zadovoljstvu građana opštine Maglaj dostupnošću i kvalitetom javnih usluga na lokalnom nivou Centra za menadžment, razvoj i planiranje iz Doboja. Izvještaj objedinjuje rezultate do kojih se došlo ispitivanjem 516 domaćinstava sa prostora cijele  opštine Maglaj sprovedenim u aprilu 2012. godine.

Nalazi do kojih se došlo trebalo bi da posluže kao svojevrsni vodič lokalnoj upravi u pogledu planiranja vlastitih programa, planova i aktivnosti uzimajući u obzir potrebe građana za pojedinim vrstama javnih usluga na lokalnom nivou koje su interpretirane kroz ovaj izvještaj.

Istraživanje predstavlja sastavni dio aktivnosti predviđenih projektom „Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – Građani i loklana vlast zajedno do boljih usluga“, pokrenutim i podržanim od strane Fonda otvoreno društvo BiH (OSF BiH) s ciljem da se aktuelizuje pitanje odgovrnosti lokalnih vlasti za dostupnost i kvalitet javnih usluga na lokalnom nivou.  Projektom je planirnao ispitivanje zadovoljstva građana dostupnošću i kvalitetom javnih usluga na lokalnom nivou u 25 opština u BiH u skladu sa principima PULS metodologije, metodologije koja je razvijena za potrebe realizacije ovog projekta.

Preuzmite izvještaj u pdf formatu

Attachments:

Izvjestaj o zadovoljstvu gradjana opstine Maglaj[ ]5347 kB