Predstavljen Izvještaj O Zadovoljstvu Građana Opštine Modriča Javnim Uslugama Na Lokalnom Nivou

Predstavljen izvještaj o zadovoljstvu građana opštine Modriča javnim uslugama na lokalnom nivou

Modriča, 28.08.2012. godine – Usluga šalter sale Opštine Modriča, usluga Upravljanja i održavanja gorbalja kao i uslugaOsnovnog obrazovanja najbolje su ocijenjene javne usluge na lokalnom nivou od strane građana opštine Modriča. Tako je dostupnošću šalter sale zadovoljno je više od 92 % ispitanika, brzinom usluge 91 %, a kvalitetom više od 93 % ispitanika. Kada je u pitanju Održavanje i upravljanje grobljima prosječna ocjena za ovu uslugu je 3,89 pri čemu su stanovnici urbanih mjesnih zajednica manje zadovoljni ovom uslugom (3,25) u odnosu na stanovnike u ruralnim mjesnim zajednicama (4,06).

Ispitanici u ruralnim mjesnim zajednicama najzadovoljniji su održavanjem gobalja dok u urbanim mjesnim zajednicama najveći problem predstavlja raspoloživost grobnih mjesta. Osnovno obrazovanje na prostoru opštine Modriča ocijenjeno je ocijenom 3,75 gdje su građani u urbanim mjesnim zajednicama nešto zadovoljniji (3,82) u odnosu na stanovnike u ruralnim mjesnim zajednicama (3,72).

S druge strane Uređenje i održavanje zelenih površina, Održavanje ulica i puteva, horizontalne i vertikalne signalizacije kao i Komunalna higijena su najlošije ocijenjene javne usluga od strane građana opštine Modriča. Prosječna ocjena za uslugu Uređenje i održavanje zelenih površina je 2,67 pri čemu su stanovnici urbanih mjesnih zajednica nezadovoljniji ovom uslugom (2,36) u odnosu na stanovnike u ruralnim mjesnim zajednicama (2,83). Stanovnici u urbanim mjesnim zajednicama najmanje su zadovoljni raspoloživošću dječijih igrališta (2,00) dok su najzadovoljniji održavanjem zelenih površina i parkova (2,88). S druge strane raspoloživost sportskih igrališta najbolje je ocijenjen segment ove usluge (3,12) od strane stanovnika u ruralnim mjesnim zajednicama dok slično stanovnicima u urbanom dijelu opštine, negativno je ocijenjena raspoloživost dječijih igrališta (2,74) kao i volonterizam građana u održavanju zelenih površina (2,15).

Kada je u pitanju Održavanja ulica i puteva građani su najmanje zadovoljni održavanjem horizontalne i vertikalne signalizacije (2,55). Gledano u cijelini, prosječna ocjena za ovu uslugu je 2,92 pri čemu stanovnici ruralnih mjesnih zajednica su nešto zadovoljniji ovom uslugom (3,07) u odnosu na stanovnike u urbanim mjesnim zajednicama (2,56).

Kada je u pitanju Komunalna higijena, građani su najzadovoljniji cijenom prikupljanja i odvoza smeća (3,54), redovnošću i blagovremenošću u odvozu smeća (3,42) kao i čistoćom naselja uopšte (3,09). S druge strane najlošije ocijenjene segment ove usluge jeste održavanje vodotoka (rijeka i potoka) u MZ (2,37)  kao i kultura stanovnika u odlaganju otpada koja je negativno ocijenjena od strane ispitanika (2,47).

Ovo su samo neki od nalaza koji se sastavni dio Izvještaja o zadovoljstvu građana opštine Modriča dostupnošću i kvalitetom javnih usluga na lokalnom nivou koji je kreiran od strane Centra za menadžment, razvoj i planiranje iz Doboja. Izvještaj objedinjuje rezultate do kojih se došlo ispitivanjem 700 domaćinstava sa prostora cijele  opštine Modriča (obuhvaćene su sve mjesne zajednice) u periodu  01– 30. april 2012. godine.

Nalazi do kojih se došlo trebalo bi da posluže kao svojevrsni vodič lokalnoj upravi u pogledu planiranja vlastitih programa i aktivnosti uzimajući u obzir potrebe građana za pojedinim vrstama javnih usluga na lokalnom nivou, a koje su interpretirane kroz ovaj izvještaj.

Istraživanje predstavlja sastavni dio aktivnosti predviđenih projektom „Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – Građani i loklana vlast zajedno do boljih usluga“, pokrenutim i podržanim od strane Fonda otvoreno društvo BiH (OSF BiH) s ciljem da se aktuelizuje pitanje odgovrnosti lokalnih vlasti za dostupnost i kvalitet javnih usluga na lokalnom nivou.  Projektom je planirnao ispitivanje zadovoljstva građana dostupnošću i kvalitetom javnih usluga na lokalnom nivou u 25 opština u BiH u skladu sa principima PULS metodologije, metodologije koja je razvijena za potrebe realizacije ovog projekta.

Preuzmite izvještaj u pdf formatu

Attachments:

Izvjestaj o zadovoljstvu gradjana opstine Modrica[ ]5186 kB