SBH	 English (UK) Uspješan Završetak Projekta “Pravo Građana BiH Na Zdravu životnu Sredinu” Koji Finansira EU

SBH English (UK) Uspješan završetak projekta “Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu” koji finansira EU

Doboj, 13. 06. 2012. godine – Finalni događaj projekta “Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu” organizovan je u vidu okruglog stola pod nazivom “Izazovi u procesu institucionalizacije Arhuske konvencije na lokalnom nivou” u Doboju, 13. 06. 2012. godine.

Osnovni cilj okruglog stola bio je da se izvrši prezentovanje aktivnosti i postignutih rezultata u okviru Projekta, kao i da se inicira dijalog i razmijene iskustava između predstavnika javne uprave sa različitih nivoa, predstavnika civilnog društva i stručnjaka o mogućnostima za institucionalizaciju Arhuske konvencije na lokalnom nivou u BiH.

Predstavnik EU Delegacije u BiH, g. Johann Hesse, šef operativnog odjela za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu, je u uvodnom govoru rekao: “EU podržava sve napore u oblasti zaštite životne sredine u Bosni i Hercegovini i proaktivno učešće građana u odlučivanju u ovoj oblasti, na način kako to propisuje Arhuska konvencija. Ovaj Projekat je jedna uspješna priča o poboljšanjima takvih praksi”.

Dr. Senad Oprašić, šef Odjela za zaštitu okoliša u Ministrstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, je prezentovao izazove u implementaciji Arhuske konvencije za predstavnike javne uprave.

Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu Banja Luka govorio je o značaju Konvencije za civilno društvo u BiH. Koordinator Projekta i predstavnici ciljnih opština istakli su najvažnija postignuća Projekta u opštinama Derventa i Lukavac.

Projektni tim je pružio tehničku podršku opštinama Derventa i Lukavac da kreiraju planove upravljanja otpadom uz učešće građana i u skladu sa potrebama građana. Uvođenje mehanizama za primjenu Arhuske konvencije je dodatno podržano i kroz podršku koja je pružena lokalnim nevladinim organizacijama u ciljnim opštinama za kvalitetnije učešće u odlučivanju o pitanjima životne sredine.

U toku diskusije učesnici su zaključili da su kroz ovaj Projekat stečena dragocjena iskustva i dobre prakse vezane za implementaciju Arhuske konvencije u BiH. Takve prakse sigurno doprinose razvijanju standarda u oblasti životne sredine u BiH i njihovom usklađivanju sa standardima Evropske unije.

Projekat “Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu” finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u iznosu 65,556 EUR. Projekat sufinansiraju opštine Derventa i Lukavac, a implementira Centar za menadžment, razvoj i planiranje Doboj (MDPi) u partnerstvu sa Udruženjem za zaštitu flore i faune Lukavac (UF-FL). Partneri na Projektu su predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH / Odjela za zaštitu okoliša i Regionalnog centra za okoliš BiH.

Za više informacija, kontakt osoba je: Snežana Mišić Mihajlović, koordinator projekta u MDPi

Mob: 065 682 729;  Tel: 053 200 371; Email: snezana.misic@mdpinicijative.ba