Opština ima ključnu ulogu u upravljanju javnim vodovodima

Derventa, 25.10.2013.g. – Predstavnici opština i mjesnih zajednica iz Dervente, Prnjavora, Teslića i Broda su na današnjoj radionici diskutovali o opcijama upravljanja seoskim vodovodima koje će se ugraditi u odgovarajuće opštinske…

Odbornicima SO Teslić predstavljena PULS metodologija

Teslić – 14. oktobar 2014. godine – PULS metodologija kao instrument za unapređenje odgovornosti rada lokalnih vlasti i rezultati do kojih se došlo primjenom ove metodologije na prsotoru opštine Tesić, predstavljeni…

Održan trening za predstavnike organizacija civilnog društva na temu „Javni nastup“

Teslić, 09. oktobar 2013. godine - Ako žele odgovoriti na potrebe javnosti današnji članovi organizacija civilnog društvatrebaju poznavati osnove odnosa sa javnošću jer  javno mnjenje je sve. Ako je ono na…

Okrugli sto na temu „Javne usluge na lokalnom nivou”

Šamac, 02.10.2013. godine – Odsustvo infromacija o stavu građana o kvalitetu i dostupnost javnih usluga na lokalnom nivou,  nedostatak interesa građana za aktivnije učešće u procesu kreiranja lokalnih politika kao i  nedovoljan…

Izostanak sanitarnog nadzora nad vodovodima – mač sa dvije oštrice

Derventa, 26.09.2013. – Na seminaru “Kvalitet voda seoskih vodovoda”, koji je danas održan u Derventi, prezentovani su rezultati ispitivanja kvaliteta vode u seoskim vodovodima na području opštine Derventa i inicirana je…

Okrugli sto „Uloga i mogućnosti organizacija civilnog društva u stvaranju odgovornije vlasti“

Doboj, 23.09.2013. godine – Odsustvo informacija o načinu na koji se pružaju javne usluge kao i o postojećim modalitetima uključivanja građana u kreiranje loklanih politika u oblasti javnih usluga predstavlja izazov…

Općinski vijećnici u Gračanici upoznati sa dosadašnjim rezultatima i predstojećim aktivnostima projekta „Javno o javnim uslugama“

Gračanica, 20.09.2013. – Na radnom sastanku sa predstavnicima kolegija Općinskog vijeća Gračanica, predstavnik Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboja, upoznao je prisutne vijećnike sa dosadašnjim i…

Sastanak sa predstavnicima kolegija Skupštine opštine Šamac

Šamac, 20.09.2013. – Na radnom sastanku sa predstavnicima kolegija Skupštine opštine Šamac, osoblje Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboja, upoznalo je prisutne odbornike sa aktivnostima čija…

Završene digitalne priče na temu „Javno o javnim uslugama“ – Teslić

Teslić, 14.07.2013. – Tokom prethodna dva dana predstavnici organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava iz Dervente, Teslića, Gračanice, Maglaja i Šamca su završili svoje digitalne priče na temu„Javno o javnim uslugama“.…

Rad na digitalnim pričama na temu „Javno o javnim uslugama“

Doboj, 11.07.2013. – Danas je u dobojskom hotelu „Park“ održana jednodnevna radionica na temu „Digitalnog pripovjedanja“. Radionici su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva iz Dervente, Teslića, Gračanice, Maglaja i Šamca koji su…