Odbornicima SO Teslić Predstavljena PULS Metodologija

Odbornicima SO Teslić predstavljena PULS metodologija

Teslić – 14. oktobar 2014. godine – PULS metodologija kao instrument za unapređenje odgovornosti rada lokalnih vlasti i rezultati do kojih se došlo primjenom ove metodologije na prsotoru opštine Tesić, predstavljeni su danas odbornisima SO Teslić tokom radnog sastanka koji je organizovan u okviru projekta „Javno o javnim uslugama“. Tom prilikom odbornici u SO Teslić iskazali su interes za rezultate istraživanja i potvrdili da nalazi u predstavljeni u „Izvještaju o zadovoljstvu građana opštine Teslić javnim uslugama na lokalnom nivou“ u velikoj mjeri odslikavaju starno stanje i da kao takvi predstavljaju dobru osnovu za iniciranje dijaloga sa građanima o javnim uslugama.

Mogućnost za primjenu PULS metodologije kao instrumenta za utvrđivanje percepcije građana o javnim uslugama na lokalnom nivou biće i tema okruglog stola koji će Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative organizovati u Tesliću. Tom prilikom, svi relevantni akteri u ovoj oblasti biće u mogućnosti da iskažu svoj  stav o upotrebljivosti ove metodogloije na prostoru opštine Teslić i njenom značaju za unapređenje odgovornosti rada jedinica lokalne samouprave.

Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative realizuju projekat „Javno o javnim uslugama“ na prostoru opština Derventa, Gračanica, Maglaj, Modriča, Šamac i Teslić. Finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijedio je Fond otvoreno društvo BiH.