Okrugli Sto „Uloga I Mogućnosti Organizacija Civilnog Društva U Stvaranju Odgovornije Vlasti“

Okrugli sto „Uloga i mogućnosti organizacija civilnog društva u stvaranju odgovornije vlasti“

Doboj, 23.09.2013. godine – Odsustvo informacija o načinu na koji se pružaju javne usluge kao i o postojećim modalitetima uključivanja građana u kreiranje loklanih politika u oblasti javnih usluga predstavlja izazov sa kojim se susreću predstavnici organizacija civilnog društva na prostoru opština Derventa, Gračanica, Maglaja i Teslića, što je jedan je od zaključaka okruglog stola „Uloga i mogućnosti organizacija civilnog društva u stvaranju odgovornije vlasti“ koji je održan u Doboju u okviru projekta „Javno o javnim uslugama“.

Predstavnici organizacija civilnog društva iskazali su interes za kreiranjem instrumenta kojima će se omogućiti uključivanje i uticaj građana na kreiranja lokalnih politika kojima se reguliše kvalitet i dostupnost javnih usluga. Takođe je konstatovano da ne postoji konsenzus oko činjenice da su javne usluge pravo svih građana zbog čega je neophodno je dodatno raditi na promociji ove činjenice.

Okrugli sto „Uloga i mogućnosti organizacija civilnog društva u stvaranju odgovornije vlasti“ sastavni je dio aktivnosti predviđenih projektom „Javno o javnim uslugama“, čiju realizaciju na prostoru opština Derventa, Gračanica, Maglaj, Modriča, Šamac i  Teslić koordinira Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative.

Finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijedio je „Fond otvoreno društvo BiH“.