Izostanak Sanitarnog Nadzora Nad Vodovodima – Mač Sa Dvije Oštrice

Izostanak sanitarnog nadzora nad vodovodima – mač sa dvije oštrice

Derventa, 26.09.2013. – Na seminaru “Kvalitet voda seoskih vodovoda”, koji je danas održan u Derventi, prezentovani su rezultati ispitivanja kvaliteta vode u seoskim vodovodima na području opštine Derventa i inicirana je diskusija o zdravstvenim problemima koji se mogu dovesti u vezu sa kvalitetom vode.

U okviru projekta provedeno je detaljno snimanje stanja u četiri seoska vodovoda u opštini Derventa, uključujući anketu sa građanima o percepciji kvaliteta vode koju koriste i laboratorijsko ispitivanje kvaliteta vode. Pošto se ni u jednom od posmatranih vodovoda ne vrši dezinfekcija vode, građani uglavnom i ne koriste vodu iz vodovoda za piće, nego za zalijevanje, pranje, itd. Od ukupno 10 uzoraka iz 4 vodovoda, mikrobiološku i fizičko-hemijsku analizu zadovoljava samo jedan uzorak.

Dr. Marin Kvaternik, direktor Instituta za javno zdravstvo, i dr. Milena Todorović, specijalista higijene i zdravstvene ekologije, su odgovorili na niz pitanja koje su postavili učesnici seminara iz opštine Derventa i susjednih opština (Brod, Čelinac, Prnjavor, Teslić). Pored predstavnika opštinskih uprava, na seminaru su aktivno učešće uzeli predstavnici mjesnih zajednica i javnog komunalnog preduzeća.

Mag.inž.građ. Emir Mureškić, iz Udruženja Una-Sana iz Bihaća, je istakao potrebu da se u seoske vodovode uvede redovan monitoring kvaliteta vode i da se obezbijedi stručno upravljanje sistemima. Iz dosadašnje prakse evidentno je da brojnim seoskim vodovodima upravljaju udruženja građana, koja nemaju potrebne stručne i tehničke kapacitete, čime se skraćuje vijek trajanja seoskih vodovoda.

U diskusiji su se svi učesnici složili da je izostanak sanitarnog nadzora nad vodovodima – mač sa dvije oštrice. U budžetima lokalnih samouprava je neophodno izdvajati više sredstava za pomoć seoskim zajednicama za redovno održavanje vodovodnih sistema, uključujući i redovan monitoring kvaliteta vode.

Poboljšanje zdravstvene situacije je u fokusu glavnog cilja projekta „Pravo na vodu za stanovnike ruralnih područja“ koji finansira Evropska unija. Voda je jedan od najznačajnijih faktora za život i zdravlje ljudi, ali može biti prenosnik bolesti. Iz tog razloga, kvalitet vode za piće je jedan od najvažnijih aspekata upravljanja vodovodima uopšte, a analize provedene u okviru projekta govore u prilog tome da se prečišćavanju i dezinfekciji vode u seoskim vodovodima ne pridaje dovoljno pažnje.

Projekat „Pravo na vodu za stanovnike ruralnih područja“ implementira Centar za menadžment, razvoj i planiranje Doboj u partnerstvu sa Udruženjem za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline „Una-Sana” Bihać i Centrom za lokalni i regionalni razvoj Derventa (CELOR).