Održan Trening Za Predstavnike Građana I Organizacija Civilnog Društva Na Temu Komunalne Djelatnosti I Građani

Održan trening za predstavnike građana i organizacija civilnog društva na temu Komunalne djelatnosti i građani

Predstavnici organizacija civilnog društva i građani upoznati sa zakonskim okvirom koji uređuje oblast komunalnih djelatnosti.

Derventa, 19.06.2013. – Komunalne djelatnosti i komunalne usluge predstavljaju danas potrebu svakog građanina i one kao takve trebaju biti dostupne na teritoriji cijele opštine, svim građanima podjednako. Za njihovo pružanje nadležne sulokalne vlasti zbog čega je neophodno raditi na daljem unapređenju saradnje građana i predstavnika organizacija civilnog društva sa predstavnicima lokalne vlasti kako bi se o kvalitetu i dostupnosti ovih usluga otvoreno razgovaralo, sa ciljem unapređenja stanja u ovoj oblasti.

Tokom jednodnevnog treninga učesnici su upoznati sa prirodom komunalnih usluga, zakonskim okvirom koji uređuje ovu oblast kao i načinu na koji se određuje obuhvat ove usluge, propisuje njen kvalitet, određuje cijena i način naplate. Treningnu su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva i građani iz šest opština i to Derventa, Gračanice, Maglaja, Modriče, Šamca i Teslića.

Na kraju treninga zajednički je prepoznat zanjčaj komunalnih djelatnosti kao segmenta javnih usluga za nesmetan život i rad stanovnika jedne opštine. Takođe je konstatovano da ne postoji dovoljno informacija koje su dostupne građanima o ovoj oblasti kao i potreba da se u narednom periodu zajednički radi na informisanju građana o komunalnim djelatnostima. Ovo posebno iz razloga što je zaključeno da je neophodan i aktivniji angažman građana i predstavnika organizacija civilnog društva u procesima kreiranja i donošenja lokalnih politika kojima se uređuje ova oblast.

Projekat „Javno o javnim uslugama“  usmjeren je ka aktuelizaciji pitanja odgovornosti lokalnih vlasti za pitanja kvaliteta i dostupnosti javnih usluga na lokalnom nivou.  Projekat  „Javno o javnim uslugama“biće realizovan u periodu mart-decembar 2013.godine na prostoru šest opština u BiH i to Derventa, Gračanica, Maglaj, Modriča, Teslić i Šamac.

Finansijska sredstva za realizaciju projekta obezbijeđena su od strane Fonda otvoreno društvo u Bosni i Hercegovini.