Konsultativni Sastanak O Vodosnabdijevanju U Ruralnim Područjima

Konsultativni sastanak o vodosnabdijevanju u ruralnim područjima

Derventa, 11.04.2013.g. – U okviru projekta „Pravo na vodu za stanovnike ruralnih područja“, koji finansira Evropska unija, održan je konsultativni sastanak o pravnom i institucionalnom okviru za funkcionisanje seoskih vodovoda. Na sastanku su aktivno učešće uzeli predstavnici opštinske uprave Derventa, JU “Vode Srpske”, predstavnici mjesnih zajednica, osnovnih škola, susjednih opština i lokalnih medija.

Prof.dr. Branko Vučijak je prezentovao nekoliko modela za upravljanje lokalnim vodovodima, koji su u upotrebi u zemljama EU, i važeći pravni okvir u Republici Srpskoj. Profesor Vučijak je istakao da pravne i institucionalne aspekte treba urediti u prvoj fazi rješavanja problema vodosnabdijevanja u selima, a nakon toga je neophodno definisati operativne i finansijske aspekte. Takođe je naglasio potrebu participativnog pristupa za donošenje primjenjivih i održivih rješenja.

Predstavnici mjesnih zajednica su izrazili potrebu da se pitanja vlasništva i upravljanja postojećim seoskim vodovodima preciznije definišu i utvrdili da im je neophodna stručna podrška prilikom definisanja finansijskih parametara sistema. Takođe i direktori osnovnih škola, koji su prepoznali važnost uvođenja sistemskih riješenja u oblasti upravljanja lokalnim vodovodima, su iskazali spremnost da podrže intenzivnije edukativne programe za podizanje svijesti djece o održivoj upotrebi vode.

Projekat je pokrenut sa ciljem da doprinese poboljšanju zdravstvene situacije i kvaliteta vode za piće u slivu rijeke Ukrine kroz jačanje kapaciteta ruralnih zajednica za ostvarivanje prava na vodu i kreiranje pravnog modela za upravljanje seoskim vodovodima. Projektni tim će opštini Derventa pružiti tehničku podršku da utvrdi stanje u oblasti vodosnabdijevanja u selima, analizirati kvalitet vode za piće, predložiti rješenja kojima će se unaprijediti  regulatorni okvir za funkcionisanje seoskih vodovoda i pružiti podršku izgradnji svijesti kod korisnika usluge vodosnabdijevanja o potrebi primjene principa održivosti u korištenju vode.

Projekat implementira Centar za menadžment, razvoj i planiranje Doboj u partnerstvu sa Udruženjem za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline „Una-Sana” Bihać i Centrom za lokalni i regionalni razvoj Derventa (CELOR).