Početak Projekta “Pravo Na Vodu Za Stanovnike Ruralnih Područja ” Koji Finansira EU

Početak projekta “Pravo na vodu za stanovnike ruralnih područja ” koji finansira EU

Uvodni sastanak u okviru projekta “Pravo na vodu za stanovnike ruralnih područja” organizovan je u Derventi, 15. 02. 2013. godine.  Prisutnim predstavnicima opštine Derventa, mjesnih zajednica, zdravstvenih institucija, osnovnih škola, susjednih opština i relevantnih institucija projektni tim je prezentovao ciljeve i planirane aktivnosti projekta. Inicirana je dinamična diskusija o trenutnoj problematici vezanoj za seoske vodovode. Svi prisutni su izrazili interes za učešće u projektu i dogovorili su način realizacije početnih aktivnosti.

Projekat je pokrenut sa ciljem da doprinese poboljšanju zdravstvene situacije i kvaliteta vode za piće u slivu rijeke Ukrine kroz jačanje kapaciteta ruralnih zajednica za ostvarivanje prava na vodu i kreiranje pravnog modela za upravljanje seoskim vodovodima. Projektni tim će opštini Derventa pružiti tehničku podršku da snimi stanje vodosnabdijevanja u selima, analizira kvalitet vode za piće, poboljša regulatorni okvir za funkcionisanje seoskih vodovoda i poveća svijest korisnika o korištenju vode.

Projekat “Pravo na vodu za stanovnike ruralnih područja” finansira Evropska unija iz sredstava Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava u iznosu 112.000 evra. Projekat implementira Centar za menadžment, razvoj i planiranje Doboj u partnerstvu sa Udruženjem za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline „Una-Sana” Bihać i Centrom za lokalni i regionalni razvoj Derventa (CELOR).