Projekcija Digitalnih Priča I Participatornog Videa U Doboj Istoku

Projekcija digitalnih priča i participatornog videa u Doboj Istoku

Doboj Istok, 26.06.2013. – Danas je tim MDP Inicijativa organizovao prvo javno prikazivanje digitalnih priča i participatornog videa o građanskim inicijativama. Na današnjem događaju okupilo se oko 30 predstavnika uprave, Općinskog Vijeća, civilnog i privatnog sektora općine Doboj Istok. Nakon projekcije, inicirana je diskusija o građanskom aktivizmu i faktorima uspjeha i neuspjeha građanskih inicijativa. Prisutni vijećnici su bili zadovoljni sadržajem i porukama prikazanih materijala i iskazali su spremnost da povećaju efektivnost formalnih kanala za komunikaciju sa građanima i podršku njihovim idejama.

Projekcija je organizovana u okviru projekta „Angažovanje građana u životu lokalne zajednice uz korištenje vizuelnih metoda“ koji se realizuje uz podršku Švajcarske Agencije za razvoj i saradnju (SDC). Projekat je započeo u martu 2012. godine i u njemu su učestvovali načelnici, predstavnici lokalnih uprava i civilnog društva iz Doboja, Doboj Istoka, Doboj Juga, Gračanice, Kostajnice i Bosanske Krupe.