Građani Moraju Imati Mogućnost Da Iznesu Svoj Stav O Javnim Uslugama

Građani moraju imati mogućnost da iznesu svoj stav o javnim uslugama

Teslić, 05. novembar 2013. godine – Ispitvanje zadovoljstva građana, korisnika javnih usluga, predstavlja alat koji lokalnoj upravi omogućava da uskladi vlastite politike sa potrebama i interesima građana. Rezultati do kojih se dođe ispitivanje zadovoljstva građana mogu poslužiti i kao instrument za mjerenje efikasnosti rada pružalaca javnih usluga. U cijelom ovom procesu neophodno je da ispitivanje bude nezavisno kako bi i rezultati do kojih se dođe bili što objektivniji.

Ovo je jedan od zaključaka okruglog stola „Javne usluge i građani“ koji je u organizaciji Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative“ održan danas u Tesliću. Učesnici okruglog stola su takođe zaključili da je neophodno da opština intenzivira svoju ulogu u oblasti širenja informacija o javnim uslugama odnosno da bude svojevrsni posrednik između pružalaca i korisnika javnih usluga.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici SO Teslić i predstavnici lokalnih preduzeća zaduženih za pružanje usluge vodosnabdijevanja i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Okrugli sto predstavlja sastavni dio aktivnosti predviđenih projektom „Javno o javnim uslugama“ koji Centar za menadžment, razvoj i planiranje  – MDP Inicijative realizuje na prostoru šest opština u BiH. Finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijedio je Fond otvoreno društvo BiH.