U Šamcu Održana Javna Tribina Na Temu „Komunalne Usluge“

U Šamcu održana javna tribina na temu „Komunalne usluge“

Šamac, 01. novembar 2013. godine – Mjesto i uloga građana u procesima kreiranja lokalnih politika o javnim uslugama moraju biti dodatno ojačani na prostoru opštine Šamac. Javne usluge su namijenjene građanima i one kao takve moraju biti u skladu sa njihovim interesima i potrebama. Zbog toga lokalna vlast mora da unaprijedi kanala komunikacije sa građanima kada su u pitanju javne usluge i procesi kojima se definiše obuhvat i kvalitet javnih usluga na prostoru opštine Šamac.

Ovo su neki od zaključaka javne tribina „Komunalne usluge“ koju je Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative danas organizovao u Šamcu kako bi aktuelizovao pitanje odgovornosti lokalnih vlasti za javne usluge na lokalnom nivou. Takođe apostrofirana je i potreba da se odbornici u lokalnom parlamentu značajnije uključe u identifikovanje potreba građana i njihovo adresiranje prema lokalnoj vlasti. Na kraju i sami građani moraju da preuzmu značajniju ulogu u ovom procesu  za što su im potrebne infromacije i znanje, a upravo ova javna tribina predstavlja jedan od načina na koji je moguće informisati i edukovati građane o okviru u kome se pružaju javne usluge na lokalnom nivou.

Učešće na jvnoj tribini uzeli su predstavnici lokalne uprave, skupštine opštine, javnih komunalnih preduzeća i građani mjesne zajednice Šamac. Podršku u organizaciji ovog događaja pružilo je Udruženje za zdrav život i ekologiju svijesti iz Šamca.

Javna tribina „Komunalne usluge“ predstavlja sastavni dio aktivnosti predviđenih projektom „Javno o javnim uslugama“ koji na prostoru opštine Šamac realizuje Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboja. Finansijska sredstva za ovaj projekat obezbijedio je Fond otvoreno društvo BiH.