Rad Na Digitalnim Pričama Na Temu „Javno O Javnim Uslugama“

Rad na digitalnim pričama na temu „Javno o javnim uslugama“

Doboj, 11.07.2013. – Danas je u dobojskom hotelu „Park“ održana jednodnevna radionica na temu „Digitalnog pripovjedanja“. Radionici su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva iz Dervente, Teslića, Gračanice, Maglaja i Šamca koji su zajedno radili na izradi scenarija za svoje digitalne priče na temu „Javno o javnim uslugama“. Svrha ove radionice jeste da se predstavnici organizacija civilnog društva osposobe, da korištenjem tehnike digitalnog pripovjedanja iznesu svoj stav o kvalitetu i dostupnosti javnih usluga na lokalnom nivou. Nakon ove radionice planirana je organizacija dvodnevnog događaja na kome će predstavnici organizacija civilnog društva iz gore navedenih opština kreirati svoje digitalne priče na temu kvaliteta i dostupnosti javnih usluga.

Digitalna priča je trominutni video u kojem autor, svojim glasom i ilustracijama, prenosi poruku na zadatu temu. Prvi korak u izradi digitalne priče je izrada scenarija i planiranje vizuelnih elemenata koji će ga pratiti.

Radionica je održana u okviru projekta „Javno o javnim uslugama“ kojeg podržava Fond otvoreno društvo u Bosni i Hercegovini.