Završene Digitalne Priče Na Temu „Javno O Javnim Uslugama“ – Teslić

Završene digitalne priče na temu „Javno o javnim uslugama“ – Teslić

Teslić, 14.07.2013. – Tokom prethodna dva dana predstavnici organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava iz Dervente, Teslića, Gračanice, Maglaja i Šamca su završili svoje digitalne priče na temu„Javno o javnim uslugama“. Digitalna priča je trominutni video u kojem autor, svojim glasom i ilustracijama, prenosi poruku na zadatu temu. Digitalna priča se sastoji od scenarija, kojeg autor govori, i vizuelnih elemenata (fotografija, slika, ilustracija) koji prate autorov govor.

Teme izrađenih digitalnih priča pokrivaju oblasti snabdijevanja vodom, pružanja zdravstvenih usluga, održavanja puteva, pružanja usluga od strane državnih organa i sl. Digitalne priče će biti korištene prilikom održavanja seminara, okruglih stolova i radnih sastanaka, kao jedan od metoda podsticanja diskusije i načina predstavljanja mišljenja građana. One digitalne priče za koje su autori dali odobrenje će biti objavljene na Internetu.

Trening je održan u okviru projekta „Javno o javnim uslugama“ kojeg podržava Fond otvoreno društvo u Bosni i Hercegovini.