Doboj, 15.12.2011.g – Radionica U Okviru Projekta „Pravo Građana BiH Na Zdravu životnu Sredinu“

Doboj, 15.12.2011.g – Radionica u okviru projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“

Upoznati predstavnike organizacija civilnog društva sa prostora opština Derventa i Lukavac sa zakonskim okvirom u BiH u oblasti upravljanja otpadom te prezentovati praktična iskustva kada je u pitanju upravljanje otpadom bili su ciljevi jednodnevne radionice održane u Doboju 15.12.2011.godine u okviru projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“.
Tokom radionice iskazan je interes predstavnika prisutnih organizacija civilnog društva za aktivno uključenje u aktivnosti koje se bave pitanjem upravljanja otpadom odosno unapređenjem ove oblasti. Takođe je konstatovana i potreba za redovnim sastancima predstavnika organizacija civilnog društva jer oni kao takvi predstavljaju veoma dobar mehanizama za uspostavljanje komunikacije među njima i razmjene stečenih iskustva koja će veoma dobro doći unapređenju njihovog rada.
Projekat „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ finansijski je podržan od strane EU, a za njegovu realizaciju zaduženi su Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboj i Udruženje za zaštitu flore i faune iz Lukavca.