Održana Je Završna Konferencija Projekta „Javno O Javnim Uslugama“

Održana je završna konferencija projekta „Javno o javnim uslugama“

Doboj, 06.03.2014. godine – U organizaciji Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative održana je završna konferencija projekta „Javno o javnim uslugama“. Predstavnici ključnih aktera u procesu pružanja javnih usluga u opštinama Derventa, Gračanica, Maglaj, Šamac i Teslić razmijenili su svoja iskustva stečena tokom realizacije projekta „Javno ojavnim uslugama“.

Značaj teme potvrđen je učešćem predstavnika ovih opština u radu konferencije a zajednički zaključak jeste da pitanje javnih usluga na lokalnom nivou mora biti dodatno apostrofirano u radu lokalne uprave i lokalnih parlamenata. PULS Metodolgoija koja je bila okosnica ovog projekta prepoznata je kao dobra praksa i njena primjena u budućnosti jeste nešto o čemu treba razgovarati u narednom periodu.

Projekat „Javno o javnim uslugama“ realizovan je na prostoru šest opština u BiH a finansijska sredstva za njegovu realizaciju obezbijedio je Fond otvoreno društvo BiH. Projekat je započeo 01.03.2013. godine a završetak projekta planiran je za 31.03.2014.godine.