Posljednji Seminar U Projektu “Provođenje Arhuske Konvencije U Zemljama Jadrana”

Posljednji seminar u projektu “Provođenje Arhuske konvencije u zemljama Jadrana”

Doboj, 09.02.2011. Treći i posljednji edukativni seminar u okviru projekta “Provođenje Arhuske konvencije u zemljama Jadrana” održaće se 25. i 26.02.2011. u Opatiji (Hrvatska). Na seminaru će, kao i na prethodna dva, učestvovati sudije, advokati i novinari iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Ovom prilikom polaznici će u praksi primijeniti stečeno znanje, i to putem simuliranja suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava i Evropskim sudom pravde. Novinari koji pohađaju projekt pripremili su uvodne medijske materijale za najave suđenja. Oni će takođe medijski pratiti cijeli tok suđenja i na taj način primijeniti naučeno kroz optiku medijskoga izvještavanja o Arhus slučajevima.

Inače, Arhusku konvenciju koja je definisala zajedničke međunarodne standarde za pristup informacijama, pravo na sudjelovanje i pristup pravosuđu u okolišnim pitanjima do sada su ratifikovale 44 države.

Projekat “Provođenje Arhuske konvencije u zemljama Jadrana” vrijedan je 375 000 evra. Njegov osnovni cilj je unapređenje standarda primjene najslabijeg stuba Arhuske konvencije – pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša i pitanjima pristupa informacijama, kao i učešća javnosti u donošenju odluka u pitanjima zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Centar za mendžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative je, zajedno sa još pet organizacija iz Hrvatske, Crne Gore, Italije i Belgije, partner u timu za koordinacija projekta „Provedba Arhuske konvencije u zemljama Jadrana“.