Održana Završna Konferencija Projekta „Voda Za Sve“ Pod Nazivom „Vodosnabdijevanje U Ruralnim Područjima Bosne I Hercegovine: Ključna Pitanja I Preporuke Za Poboljšanja“

Održana završna konferencija projekta „Voda za sve“ pod nazivom „Vodosnabdijevanje u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine: ključna pitanja i preporuke za poboljšanja“

Ilidža, 30.05.2018.

Na završnoj konferenciji projekta „Voda za sve“ koja je danas održana u hotelu „Hills“ u Ilidži, okupili su se predstavnici resornih ministarstava i agencija na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, jedinica lokalne samouprave, javnih komunalnih preduzeća i operatera lokalnih vodovodnih sistema, s ciljem da zajednički sagledaju trenutnu situaciju o oblasti vodosnabdijevanja ruralnih područja Bosne i Hercegovine – BiH i kreiraju preporuke za njeno unapređenje.

Predstavnici MDP Inicijativa iz Doboja su prezentovali trenutnu situaciju u oblasti vodosnabdijevanja na selima u BiH, a eksperti iz Srbije i Hrvatske su predstavili stanje u susjednim zemljama. Na osnovu iskustava Republike Hrvatske iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji, Vesna Grizelj Šimić, ekspertica u oblasti upravljanja vodama, posebno je istakla potrebu pravovremenog usklađivanja postojećih praksi i zakonodavstva u svakoj zemlji sa direktivama Evropske unije, kojima se regulišu principi upravljanja vodama i standardi kvaliteta vode za piće. U susjednoj Srbiji imamo situaciju da je samo 12% lokalnih vodovoda pod upravom javnih komunalnih preduzeća, sa riješenim vlasništvom. Istovrememno u Hrvatskoj se oko 7% stanovnika u ruralnim područjima snabdijeva vodom za piće putem lokalnih vodovoda, kojima ne upravljaju javni operateri.

U diskusiji je konstatovano da je nadležnost za uslugu vodosnabdijevanja na jedinicama lokalne samouprave i da tu nadležnost treba dosljedno provoditi i u urbanim i u ruralnim sredinama. Uvođenje novih modela upravljanja seoskim vodovodima unaprijedilo bi kvalitet usluge vodosnabdijevanja i doprinijelo bi dosljednom poštivanju međunarodnih konvencija koje propisuju pravo na sigurnu vodu za piće.

Učesnici konferencije su zaključili da bi se organi viših nivoa vlasti u BiH trebali aktivnije uključiti u rješavanje ovog problema, jer je važeća zakonska procedura za izgradnju i legalizaciju seoskih vodovoda komplikovana i skupa. Prvi korak u pravcu rješavanja ovog problema jeste formiranje baze podataka svih lokalnih vodovodnih sistema, koju bi trebale uspostaviti i održavati lokalni organi uz podršku i koordinaciju viših nivoa vlasti.

Prema trenutnim podacima za BiH, više od jedne trećine ukupnog stanovništva, uglavnom stanovništvo u ruralnim područjima, nema pristup kontrolisanim izvorima vode za piće. Od toga broja, skoro 2/3 stanovnika se oslanja na lokalne vodovodne sisteme, a preostali dio na individualne izvore vode za piće. Pri tome u oba moedla vodosnabdijevanja, u najvećem broj slučajeva usluga vodosnabdijevanja se ne provodi u skladu sa propisanim standardima.

Projekat „Voda za sve“ finansirala je Evrospka unije u iznosu od 184.212 €. Cilj ovog projekta bio je da se doprinese kreiranju uslova za značajno povećan pristup sigurnoj i dostupnoj vodi za piće za sve građane Bosne i Hercegovine. Projekat je realizovao Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboja, zajedno sa Udruženjem za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“ iz Bihaća.