Radionica O Upravljanju Lokalnim Vodovodima U BiH – Ključni Aspekti Upravljanja I Obaveze Operatera

Radionica o upravljanju lokalnim vodovodima u BiH – ključni aspekti upravljanja i obaveze operatera

Tuzla, Zenica i Banjaluka – Radionice o upravljanju lokalnim (seoskim) vodovodima u Bosni i Hercegovini održane su u Tuzli, 23.11.2017. godine, Zenici, 13.12.2017. godine, i Banjaluci, 16.12.2017. godine. Radionice su organizovane u okviru projekta „Voda za sve“ koji finansira EU, a realizuju udruženja Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboja i Aquasan mreža u B&H iz Bihaća.

Na radionicama je učestvovalo oko 90 predstavnika operatera seoskih vodovoda, jedinica lokalne samouprave i javnih komunalnih preduzeća. Predavanje o ključnim principima i pravilima za upravljanje vodovodnim sistemima, kao i obavezama operatera vodovoda, održala je mr. sc. Mirela Uljić. Komparativni prikaz različitih modela upravljanja i vođenje procesa analize rada vodovoda, po pojedinim aspektima upravljanja, vodile su dr. sc. Meldina Kokorović-Jukan i dr.sc. Jasmina Okičić.

U toku diskusije i vježbe identifikovani su najčešći problemi za rad lokalnih vodovoda i definisane su prioritetne mjere za poboljšanja. Zaključak radionice je da se problemi u radu seoskih vodovoda mogu izbjeći ukoliko vlasnici sistema posebnu pažnju posvete odabiru operatera. Ukoliko se mjesne zajednice, udruženja ili grupe građana, u ulozi vlasnika sistema, odluče da te poslove povjere pravnom licu, treba da odaberu operatera koji je kompetentan za vršenje komunalnih poslova. Vlasnici i operateri trebaju sklopiti ugovor o pružanju usluga, kojim će detaljno propisati standarde i uslove pružanja usluga (poput pravila za priključenje novih korisnika, način određivanja cijene usluge, itd.).

Tim projekta „Voda za sve“ će analizirati tipične probleme sa kojima se susreću operateri lokalnih vodovoda i dokumentovati postojeće prakse. Preporuke za poboljšanja promovisaće se prema svim nivoima vlasti sa ciljem da se iniciraju promjene u pravnom okviru i mehanizmima finansiranja za projekte vodosnabdijevanja i sanitacije u ruralnim područjima.

Cilj projekta „Voda za sve“ je da se značajno poveća pravedan pristup sigurnoj i dostupnoj vodi za piće za sve građane Bosne i Hercegovine. Prema podacima, koji su prikupljeni u toku istraživanja na projektu, 34% ukupnog stanovništva BiH – uglavnom stanovništvo u ruralnim područjima – nema pristup kontrolisanim izvorima vode za piće. Od toga, 28% stanovnika se oslanja na lokalne vodovodne sisteme, a 6% na individualne izvore vode za piće. Ti sistemi najčešće nemaju osiguran stručni nadzor, pa se u praksi nailazi na mnoge probleme.