Građani Se Najmanje Slušaju

Građani se najmanje slušaju

Derventa 12.12.2013. – U organizaciji Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative, u Derventi 12.12.2013. godine, održan je okrugli sto na temu „Komunalne usluge i građani“. Okrugli sto je organizovan kako bi se svim relevantnim akterima u oblasti pružanja i konzumiranja komunalnih usluga omogućila prilika da iznesu svoja razmišljanja o mjestu i ulozi građana u procesu pružanja tih usluga na lokalnom nivou.

Građani su neinformisani i ne znaju kako da se uključe u proces pružanja komunalnih usluga ,kako tokom procesa planiranja tako i tokom proces izvršavanja usvojenih programa kojima se uređuje pružanje ovih usluga. Ne postoji sistemski pristup prikupljanja mišljenja građana o kvalitetu i dostupnosti komunalnih usluga zbog čega su učesnici okruglog stola istakli značaj anketiranja građana kao mogućeg modela za uključivanje građana u ovaj proces.

Takođe tokom okruglog stola identifikovan je i problem dostupnosti informacija. Iako opština Derventa ima problem radi nepostojanja sredstava javnog informisanja (radio i TV), savremene informaciono-komunikacione tehnologije omogućavaju da se ovaj problem minimizira zbog čega su prisutni istakli da od predstavnika opštine i preduzeća pružalaca usluga očekuju da iznađu nove modele informisanja građana.

Okruglomstolu prisustvovali su predstavnici lokalne uprave, SO Derventa, komunalnog preduzeća, MZ-a, ZEV-ovoa, OCD-a i građani. Okrugli sto „Komunalne usluge i građani“ predstavlja sastavni dio aktivnosti predviđenih projektom „Javno o javnim uslugama“ koji Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative realizuje na području 6 opština u BiH. Finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijedio je Fond otvoreno društvo BiH.