Mediji I Organizacije Civilnog Društva

Mediji i organizacije civilnog društva

Derventa, 22.11.2013. godine – U organizaciji Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inciijative iz Doboja, za predtsavnike organizacija civilnog društva sa područja opština Derventa, Gračanica, Maglaj Modriča, Šamac i Teslić održana je jednodnevna informativno-edukativna radionica na temu „Mediji i organizacije civilnog društva“.

Radionica je organizovana u Derventi, sa ciljem da se predstavnicima organizacija civilnog društva približe osnovni principi rada sa medijima te samim tim uaprijedi njihov medijski nastup. Radionica je organizovana na inicijativu predstavnika organizacija civilnog društva koje su prepoznale potrebu da dodatno izgrade vlastite kapacitete u oblasti odnosa sa medijima jer smatraju da su dobri medijski nastupi preduslov uspješnog rada i promocije vlastitih ideja zbog kojih su organizacije i osnovane.

Radionica „Mediji organizacije civilnog društva“ predstavlja sastavni dio aktivnosti predviđenih projektom „Javno o javnim uslugama“ koji Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative realizuje na području 6 opština u BiH. Finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijedio je Fond otvoreno društvo BiH.