Završna Konferencija Projekta “ODGOVORNO UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM“

Završna konferencija projekta “ODGOVORNO UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM“

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA

“ODGOVORNO UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM“

Realizirajući projekat “Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom”, Centar za ekologiju i energiju Tuzla, u partnerstvu sa MDP inicijativama Doboj i uz finansijsku podršku EU, organizira završnu Konferenciju na kojoj će se prikazati uspješnost projekta kroz realizaciju aktivnosti i na kojoj će predstavnici EU, entitetska nadležna ministarstva, Fondovi za zaštitu okoliša i zdravstvene ustanove prezentirati svoja pozitivna iskustva, planove i poteškoće sa kojim se suočavaju.

Prije početka implementiranja ovog projekta, velike količine opasnog medicinskog otpada su zajedno sa komunalnim otpadom završavale na deponijama, ugrožavajući zdravlje osoba koje dolaze u kontakt s njim i štetno utičući na okoliš.

Zahvaljujući realiziranim aktivnostima i uspješnoj saradnji između nadležnih ministarstava, inspekcija, općinskih službi, zdravstvenih ustanova i firmi za odvoz i zbrinjavanje komunalnog i opasnog otpada, sagledano je stanje vezano za količine i način zbrinjavanja medicinskog otpada na području sjeveroistočne BiH i izrađeni su ključni dokumenti za rješavanje problema upravljanja medicinskim otpadom koji su pomogli mnogim zdravstvenim ustanovama da pokrenu proces pravilnog upravljanja medicinskim otpadom. Na ovaj način sve veće količine ovog opasnog otpada preuzimaju adekvatne firme, manje je zagađenje deponija, a samim tim i manji rizici po zdravlje stanovništva.

Konferencija se organizira u hotelu “Tuzla“ u Tuzli, 20.novembra 2012., sa početkom u 11:00h.

 Ovaj projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključiva odgovornost Centra za ekologiju i energiju i MDP inicijativa, te ni u kojem slučaju ne predstavlja stav Evropske unije.