Komunikacija Sa Medijima O Pitanjima Zaštite životne Sredine

Komunikacija sa medijima o pitanjima zaštite životne sredine

U sklopu projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ koji finansira Evopska unija iz IPA sredstva, a implementira Centar za menadžment, razvoj i planiranje Doboj u partnerstvu sa Udruženjem za zaštitu flore i faune Lukavac, organizovana je radionica na temu Komunikacija sa medijima o pitanjima zaštite životne sredine“. Radionica je održana u srijedu, 22. februara 2012. godine u hotelu INTEGRA u Doboju.

Na radionici su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija, opštinskih timova za izradu planova upravljanja otpadom, službenici za informisanje i predstavnici medija iz Dervente i Lukavca. Radionicu je vodila Sanela Habeš, novinarka BH radija, koja je prezentovala teoriju i niz praktičnih primjera sa ciljem da poveća znanje i razumijevanje lokalnih aktera o komunikaciji između uprave, nevladinih organizacija i medija na lokalnom nivou, sa fokusom na problematiku zaštite okoliša.

Svi učesnici su bili zadovoljni predstavljenim primjerima medijskog izvještavanja o problematici zaštite životne sredine u BiH i mogućnostima korištenja medija koje lokalni akteri imaju na raspolaganju za zagovaranje novih rješenja.