Održan Sastanak Sa Predstavnicima Preduzeća Koja Se Bave Obradom Drveta I Proizvodnjom Namještaja Od Drveta I Pločastog Namještaja.

Održan sastanak sa predstavnicima preduzeća koja se bave obradom drveta i proizvodnjom namještaja od drveta i pločastog namještaja.

Doboj 28.01.2015. godine – Danas u Doboju održan je radni sastanak na kome su predstavnici preduzeća iz sektora drvoprerade sa prostora Doboja, Petrova i Gračanice imali priliku da se upoznaju sa aktivnostima projekta „Obuči se, zaposli se“. Sastanak je organizovan od strane Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative i predstavlja jednu od aktivnosti predviđenih projektom „Obuči se, zaposli se“.

Nekvalifikovana radna snaga jeste jedan od problema sa kojima se susreću preduzeća  u ovom sektoru. U okruženju ne postoji ustanova koja bi školovala učenike za zanimanja koja su neophodna za preduzeća iz ovog sektora što direktno utiče na produktivnost ovih preduzeća i njihovu konkurentnost. Uzorke ovakvom stanju treba tražiti u društvu i percepciji radničkih zanimanja ali i sistemu vlasti koja još uvijek nije spreman na ozbiljne zaokrete u sistemu obrazovanja. Ovo su samo neki od zaključaka sastanka na kome se razgovaralo i potrebi uvezivanja preduzeća iz ovog sektora kako bi se ojačala njihova pozicija na tržištu i u društvu. Takođe tokom sastanka predstavnici preduzeća upoznati su i sa polaznicima obuke koji su uspješno završili obuku kroz ovaj projekat.

Projekat „Obuči se, zaposli se“ finansijski je podržan sredstvima Švajcarske agencije za razvoj i saradnju – SDC, a za njegovu realizaciju zadužen je Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP inicijative iz Doboja.