Zdravstvene Ustanove Odgovorno Krenule U Rješavanje Problema Upravljanja Medicinskim Otpadom

Zdravstvene ustanove odgovorno krenule u rješavanje problema upravljanja medicinskim otpadom

Realizujući projekat “Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom”, Centar za ekologiju i energiju Tuzla, u partnerstvu sa MDP inicijativama Doboj i uz finansijsku podršku EU, je u martu i junu organizovao 2 ciklusa radionica za predstavnike zdravstvenih ustanova pod nazivom: “Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom nije dobra volja nego je zakonska obaveza zdravstvenih ustanova“.

Tokom ovih 8 radionica koje su održane u Tuzli, Doboju, Brčkom, Bijeljini i Zvorniku i na kojima je od 255 učesnika bilo 194 predstavnika iz 75 zdravstvenih ustanova sa regiona sjeveroistočne BiH, učesnici su podstaknuti da krenu sa izradom svojih Planova upravljanja medicinskim otpadom i na taj način naprave prvi korak u rješavanju problema pravilnog upravljanja medicinskim otpadom.

Veliki broj zdravstvenih ustanova je trenutno u procesu izrade svojih Planova, a izvjestan broj zdravstvenih ustanova je svoje Planove već poslao nadležnim Ministarstvima na odobrenje i počeo sa njegovom realizacijom. Odvajanjem opasnog medicinskog otpada na samom mjestu nastanka, kao i njegova predaja firmama za odvoz opasnog otpada, umjesto dosadašnje predaje komunalnim preduzećima, postiglo se smanjenje rizika od raznih oboljenja za sve osobe koje dolaze u kontakt s njim, smanjenje zagađenja deponija i, uopšte, očuvanje životne okoline.

Ovo je tek početak realizacije pravilnog odnosa prema opasnom medicinskom otpadu, ali je veliki pomak u odnosu na prethodne godine, gdje je većina ovog opasnog otpada završavala na deponijama.

Centar za ekologiju i energiju poziva sve zdravstvene ustanove, koje se još nisu uključile u ovaj proces, da krenu sa izradom svojih Planova upravljanja medicinskim otpadom, a za informacije i pomoć im rado stoji na raspolaganju.