Održan Sastanak Na Temu “Mogućnosti Učešća Preduzeća U Procesu Provođenja Praktične Nastave”

Održan sastanak na temu “Mogućnosti učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave”

Teslić, 28.04.2015. godine – Osoblje Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative učestvovalo je u radnom sastanku o “Mogućnostima učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave” koji je organizovan od strane Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća – RARS. Sastanak je organizovan kako bi se sa relevantnim društvenim akterima razgovaralo o mogućnostima unapređenja nastavnog procesa u srednjim stručnim školama u segmentu izvođenja praktične nastave što predstavlja jedan od ciljeva projekta „Prilika Plus“ koji realizuje RARS uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Tokom sastanka identifikovan je niz problema sa kojima se susreću srednje stručne škole u procesu izvođenja praktične nastave, od opremljenosti kabineta za izvođenje nastave, obučenosti nastavnog kadra, spremnosti preduzeća da prime učenika na praktičnu nasatavu pa do samog interesa učenika za učešće u praktičnoj nastavi. Jedan od glavnih zaključaka sastanka jeste da sve probleme u oblasti realizacije praktične nastave treba sistemski riješiti uz saradnju svih nadležnih institucija, počev od resornih ministarstava do školstva i roditelja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici srednjih stručnih škola, poslovnog sektora, lokalne samouprave i organizacija civilnog društva iz dobojske regije kao i predstavnici Vlade Republike Srpske.