“Javno O Javnim Uslugama”

“Javno o javnim uslugama”

Naziv projekta: „Javno o javnim uslugama“ 

Implementator: -

Partneri: -

Period implementacije: 9 mjeseci

Budžet: -

Donator: Fond otvoreno društvo u Bosni i Hercegovini


Projekat „Javno o javnim uslugama“ usmjeren je ka aktuelizaciji pitanja odgovornosti lokalnih vlasti za pitanja kvaliteta i dostupnosti javnih usluga na lokalnom nivou. Razlog zbog koga je pokrenut ovaj projekat jeste činjenica da je u Bosni i Hercegovini (BiH) uočen problem odsustva odgovornosti predstavnika lokalnih vlasti za kvalitet i dostupnost javnih usluga na lokalnom nivou.

Potreba da se u ovoj oblasti unaprijedi stanje konstatovana je i u relevantnim dokumentima koji se bave ovom oblašću između kojih su prijedlog Strategije razvoja lokalne samouprave u BiH, u kojoj se se promoviše potreba unapređenja kvaliteta života grđana u lokalnoj zajednici ali i profilisanju same lokalne uprave na način da omogući aktivnim i organizovanim građanima da se uključe u procese kreiranja javnih politika kojima se definiše obuhvat javnih usluga. Slično ovome i Strategija razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2009-2015. potencira potrebu da lokalne vlasti osiguraju dostupnost i kvalitet javnih usluga u skladu sa potrebama građana.

Uzroci ovakvog stanja jesu odsustvo prakse praćenja rada lokalnih vlasti i mjerenja njihove efikasnosti u oblasti pružanja javnih usluga, odsustvu dijaloga između građana i organizacija civilnog društva i predstavnika vlasti kao i nedovoljan kapacitet građana i organizacija civilnog društva da se aktivnije uključe u zastupanje interesa građana u oblasti pružanja javnih usluga. S tim u vezi opšti cilj projekta jeste unaprjeđenje odgovornost lokalnih vlasti u BiH u oblasti pružanja javnih usluga na lokalnom nivou uvođenjem prakse redovnog monitoringa i evaluacije efikasnosti rada lokalnih uprava od strane građana odnosno organizacija civilnog društva.

Projekat „Javno o javnim uslugama“ realizovaće se u periodu mart-decembar 2013.godine na prostoru šest opština u BiH i to Derventa, Gračanica, Maglaj, Modriča, Teslić i Šamac. Finansijska sredstva za realizaciju projekta obezbijeđena su od strane Fonda otvoreno društvo u Bosni i Hercegovini.