U Tesliću Održan Radni Sastanak Sa Predstavnicima Opština I Gradova Koje Su Uključenie U Realizaciju Projekta „Inicijativa Za Unapređenje Vodosnabdijevanja Na Selima“

U Tesliću održan radni sastanak sa predstavnicima opština i gradova koje su uključenie u realizaciju projekta „Inicijativa za unapređenje vodosnabdijevanja na selima“

Teslić, 24.07.2018. godine – U organizaciji Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboja održan je radni sastanak predstavnika opština i gradova uključenih u realizaciju projekta
„Inicijativa za unapređenje vodosnabdijevanja na selima“. Radionica je održana kako bi se prisutnima
predstavila ključna postignuća projekta, prije svega razvijena baza podataka za evidenciju lokalnih
vodovodnih sistema kao i prijedlog izmjene postojećih sistematizacija u lokalnim uprava čija je namjera
imenovanja osoba u čijoj nadležnosti će biti lokalni vodovdni sistema.

Tokom sastanka učesnici su se složili da se projektom „Inicijativa za unapređenje vodosnabdijevanja na
selima“ učinio inicijalni korak kada je u pitanju uređenje oblasti vodosnabdijevanja u selima. Ukazali su
na značaj uspostavljanja baze podataka o lokalnim vodovodnim sistemima kao jednom od preduslova da
bi se moglo na odgovorniji način pristupiti riješavanju problema vodosnabdijevanja na selima.

Također, tokom sastanka apostrofirana je i potreba zajedničke saradnje predstavnika lokalnih uprava na
riješavanju ovog problema, zbog čega su dodatno ukazali na značaj ovakvih projekata. Sastanak je
organizovan u okviru projekta „Inicijativa za unapređenje vodosnabdijevanja na selima“ kojeg realizuje
Centar za menadžment, razvoj i planiranje –MDP Inicijative uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.