Započela Realizacija Projekta “Inicijativa Za Poboljšanje Vodosnabdijevanja U Selima”

Započela realizacija projekta “Inicijativa za poboljšanje vodosnabdijevanja u selima”

Doboj, 2. oktobar 2017. godine – Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative započeo je sa realizacijom projekta pod nazivom „Inicijativa za poboljšanje vodosnabdijevanja u selima“. Cilj projekta je da doprinese boljem vodosnabdijevanju u selimam tako što će, sa jedne strane, pomoći lokalnim vlastima da prikupe informacije o stanju sistema vodosnabdijevanja u selima, a sa druge strane, pomoći će stanovnicima sela da saznaju više o tome šta je sve potrebno uraditi da bi vodosnabdijevanje učinili kvalitetnijim.

U okviru projekta predviđeno je da se u 6 jedinica lokalne samouprave (Doboj, Gračanica, Maglaj, Modriča, Teslić i Živinice) napravi ili ažurira postojeća baza podataka o seoskim vodovodima, sa svim informacijama relevantnim za upravljanje ovim sistemima kao i da se odredi osoba u lokalnoj administraciji koja će biti zadužena za pitanja seoskih vodovoda.

Takođe, kroz projekat će se raditi na poboljšanju komunikacije između stanovnika sela i lokalnih vlasti kako bi se pitanje vodosnabdijevanja u selima aktuelizovalo i kako bi mu se dala važnost u upravljanju lokalnom zajednicom.

U okviru projekta „Inicijativa za poboljšanje vodosnabdijevanja u selima“ planirana je i podrška lokalnim vodovodnim sistemima, odnosno po jedan seoski vodovod u svakoj jedinici lokalne samouprave će dobiti finansijska sredstva za popravljanje situacije vodosnabdijevanja (zaštita izvorišta, obilježavanje vodozaštitnih zona, nabavka hlorinatora i sl.).

Projekat će trajati devet mjeseci a finansijska sredstva za njegovu realizaciju u iznosu od 50.000 KM, obezbijedila je Švajcarska agencija za razvoj i saradnju u okviru Fonda malih akcija.