Predstavljeni Rezultati “Inicijative Za Usvajanje Strategije Usklađivanja Propisa Sa Pravnom Stečevinom EU U Oblasti Zaštite životne Sredine Za Bosnu I Hercegovinu”

Predstavljeni rezultati “Inicijative za usvajanje Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite životne sredine za Bosnu i Hercegovinu”

Sarajevo, 7. septembar 2016. godine – U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Srarajevu, danas je održana završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati “Inicijative za usvajanje Strategije usklađivanja propisa u Bosni i Hercegovini – BiH sa pravnom stečevinom Evropske unije – EU u oblasti zaštite životne”. Učesnici i predstavnici medija su  imali priliku da se upoznaju sa značajem postojanja sveobuhvatnog strateškog okvira BiH u sektoru životne sredine, prvenstveno u svjetlu procesa približavanja i pristupanja BiH u EU.

Tokom realizacije predmetne inicijative u BiH prikupljeno je 3148 potpisa građana kao i 81 pismo podrške od predstavnika institucija vlasti, organizacija civilnog društva i biznis sektora u BiH.

Inicijativa predstavlja dio aktivnosti projekta “Podrška SECO grupi za okoliš, energiju i transport u BiH u lobiranju za donošenje strateških okolišnih dokumenata u BiH” koji finansijski podržava EU.