OBAVJEŠTENJE ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

OBAVJEŠTENJE ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

ODRŽAVANJE 2. CIKLUSA RADIONICA O UPRAVLJANJU MEDICINSKIM OTPADOM I PODJELA CERTIFIKATA O UČEŠĆU

U okviru projekta “Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom“, finansijski podržanog od Evropske unije, i u partnerstvu sa MDP inicijativama, Centar za ekologiju i energiju obavještava sve zdravstvene ustanove da se trenutnou Tuzli, Doboju, Bijeljini i Zvorniku organizuje 2. ciklus edukativnih radionica o izradi i primjeni Planova za upravljanje medicinskim otpadom. Na radionicama će zdravstvene ustanove prezentirati primjenu svojih Planova i ukazaće se na greške koje se javljaju pri izradi Plana, a na kraju će učesnici, koji su prisustvovali na radionicama oba ciklusa, dobiti Certifikat o učešću.

Sve radionice počinju u 11:00h, a  održaće se:

  1. juna u Tuzli (sala-Dramar- ing centar u Slavinovićima, Tuzla),
  2. juna u Doboju (sala- Dom zdravlja Doboj)
  3. juna u Bijeljini (sala- Hotel “Drina“) i
  4. juna u Zvorniku (sala- Motel “Laguna“ Zvornik)

Kontakt osoba za sve informacije i za prijavu učešća na radionicama:

Vanja Rizvić, dipl.ing.tehn

Tel/ fax: 035 249 311; mob: 061 670 077; vanja.rizvic@ekologija.ba