Radionica O Mogućnostima Za Reciklažu Papira I Plastike U BiH

Radionica o mogućnostima za reciklažu papira i plastike u BiH

Derventa, 19. maj 2012. godine – U sklopu projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ koji finansira Evopska unija iz IPA sredstva, a implementira Centar za menadžment, razvoj i planiranje Doboj u partnerstvu sa Udruženjem za zaštitu flore i faune Lukavac, organizovana je radionica na temu Mogućnosti za reciklažu papira i plastike u BiH“. Radionica je održana u subotu, 19. maja 2012. godine u hotelu BISER u Derventi.

Na radionici su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija iz Dervente i Lukavca. Kao predavači pojavili su se g. Sabrija Brkić, iz fabrike papira Natron-Hayat d.o.o. Maglaj, i g. Mladen Damjanović, direktor fabrike za reciklažu plastike Omorika-reciklaža d.o.o. Doboj.

Radionica je organizovana sa ciljem da se predstavnici nevladinih organizacija upoznaju sa tehnologijom reciklaže i ulogom građana u pravilnom sortiranju otpada. G. Brkić i g. Damjanović su predstavili postojeća iskustva i dobre prakse u naporima da se građani uključe u prikupljanje sirovina za reciklažu papira i plastike. Učesnici su naročito bili zainteresovani da pokrenu projekte za sortiranje papira i plastike u školama i dobili su korisne informacije o tekućim projektima u drugim opštinama. Svi su zaključili da je za uspješne projekte ove vrste neophodna jaka podrška predstavnika vlasti i zajednički rad nevladinog, privatnog i javnog sektora. Ova radionica je omogućila dijalog između predstavnika nevladinog i privatnog sektora u vezi projekata za sortiranje otpada i reciklažu. Posebno je značajno što su na ovoj radionici  učestvovali predstavnici nekoliko osnovnih škola i iskazali interes za nastavak saradnje.