Peta Po Redu Radionica U Okviru Projekta „Pravo Građana BiH Na Zdravu životnu Sredinu“

Peta po redu radionica u okviru projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“

Peta po redu radionica za predstavnike lokalnih nevladinih organizacije iz opština Derventa i Lukavac, u okviru projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ koji finansira EU, održana je u Doboju 28.01.2012. godine. Radionica je održana pod naslovom Monitoring i evaluacija projekata, tema za koju su učesnici izrazili interes.

U teoretskom dijelu predstavnici MDPi su učesnicima prenijeli svoja dugogodišnja iskustva u oblastima monitoringa i evaluacije, da bi učesnici u radioničkom dijelu izvršili internu evaluaciju nedavno provedenih lokalnih kampanja o podizanju svijesti građana o pravu na učešću i o upravljanju otpadom. Kroz praktičnu vježbu svi prisutni su došli do važnih lekcija o organizovanju efektnijih kampanja u budućnosti i zaključili da su sve provedene aktivnosti značajno pokrenule pitanja rješavanja otpada u ruralnim područjima.

Projekat „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ finansijski je podržan od strane EU, a za njegovu realizaciju zaduženi su Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboj i Udruženje za zaštitu flore i faune iz Lukavca.