Odgovorno Upravljanje Medicinskim Otpadom Nije Dobra Volja Nego Je Zakonska Obaveza Zdravstvenih Ustanova

Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom nije dobra volja nego je zakonska obaveza zdravstvenih ustanova

Istraživanje o upravljanju medicinskim otpadom na području sjeveroistočne BiH, koje je 2011. godine vršio Centar za ekologiju i energiju Tuzla, u partnerstvu sa MDP inicijativama Doboj uz finansijsku podršku EU, pokazalo je da većina zdravstvenih ustanova:
– opasan medicinski otpad uglavnom predaje firmama za odvoz komunalnog otpada;
– nema svoje Planove upravljanja medicinskim otpadom a, ako ih ima, uglavnom ih ne primjenjuje;
– ima imenovane Referente ili Odbore za upravljanje medicinskim otpadom, ali najčešće samo formalno.
Više informacija je moguće naći u Studiji o medicinskom otpadu, pod nazivom “Upravljanje medicinskim otpadom u sjeveroistočnoj BiH“.

Da bi se zdravstvene ustanove počele pravilno odnositi prema opasnom medicinskom otpadu, Centar za ekologiju i energiju je u okviru projekta “Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom“ formirao multidisciplinarnu radnu grupu koja je izradila Reginalni plan upravljanja medicinskim otpadom za sjeveroistočnu BiH i Vodič za izradu Plana upravljanja medicinskim otpadom.

Ovi dokumenti mogu biti od velike pomoći zdravstvenim ustanovama jer ukazuju na eventualne nedostatke i loše primjere upravljanja medicinskim otpadom, te nude potencijalna rješenja, uz uvažavanje preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, EU i u skladu su sa zakonskim okvirom upravljanja medicinskim otpadom u BiH.

Pripremljeni Vodič za izradu Plana upravljanja medicinskim otpadom sadrži dodatni URNEK koji na jednostavan način upućuje sve zdravstvene ustanove kako trebaju pripremiti, ili korigovati svoj Plan. Urnek je dostupan u wordu i dozvoljeno je njegovo korištenje bez odobrenja.Svi dokumenti se mogu preuzeti na www.ekologija.ba.