Doboj: Održan Okrugli Sto Na Temu Lokalni Ekonomski Razvoj I Lokalna Uprava – Iskustva MDP Partnerskih Opština

Doboj: Održan okrugli sto na temu Lokalni ekonomski razvoj i lokalna uprava – iskustva MDP partnerskih opština

Doboj, 24.03.2010. Intenzivna međuopštinska saradnja je preduslov kvalitetnog lokalnog ekonomskog razvoja, jedan je od zaključaka današnjeg okruglog stola koji se na temu Lokalni ekonomski razvoj i lokalna uprava – iskustva MDPpartnerskih opština održao u Doboju.

U radu okruglog stola u organizaciji Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative učestvovali su predstavnici partnerskih opština Projekta razvoja opština/ općina (MDP). Cilj skupa je bio stvaranja `međuopštinske platforme` koja će okupiti relevantne predstavnike opština zadužene za pitanje lokalnog ekonomskog razvoja.

Učesnici okruglog stola su naglasili da je lokalnim zajednicama neophodno pružiti stručnu podršku u procesu ekonomskog razvoja pri čemu su MDP Incijative naznačene kao budući potencijalni resursni centar u dobojskoj regiji. Zaključeno je takođe, da je neophodno nastaviti proces decentralizacije i povećanja nadležnosti lokalnih samouprava.

Stručni konsultant iz Bugarske g-đa Ginka Kapitanova predstavila je primjere dobre međuopštinske saradnje u procesu lokalnog ekonomskog razvoja na slučaju regije Pelagonija u Makedoniji i Stara Zagora u Bugarskoj. Dok je rezultate istraživanja na temu kako opštinske vlasti procjenjuju mogućnosti lokalnog ekonomskog razvoja koje je sprovela Razvojna agencija EDA iz Banja Luke predstavio član tima ove organizacije g-din Mišel Pavlica.