Zoran Petrović, stručni saradnik

Zoran Petrović studira matematiku i informatiku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci. Kaže da će ubrzo diplomirati. Posjeduje višegodišnje iskustvo u prevođenju na engleski jezik, sprovođenju projekata i saradnji između domaćih i stranih partnera. Bavi se problematikom dostupnosti, planiranja i kvaliteta javnih usluga na lokalnom nivou. Kroz svoj raniji radni angažman stekao je značajno iskustvo u oblasti unapređenja saradnje građana i loklanih vlasti, strateškom planiranju i uvođenju metoda modernog rukovođenja u državnim službama. Tokom dugogodišnjeg rada i studiranja, stekao je znanja u statističkoj analizi podataka i informacionim tehnologijama.

 

Najvažnija znanja i vještine:

  •  Planiranje, upravljanje i ocjenjivanje projekata
  • Strateško planiranje
  • Analiza procesa u radnom okruženju
  • Statistička analiza podataka
  • Simultano i konsekutivno prevođenje sa i na engleski jezik