Vodič koji je pred vama namijenjen je građanima, korisnicima javnih usluga iz oblasti komunalnih djelatnosti, kao svojevrsni infomrator o komunalnim uslugama.

Svrha vodiča jeste da građane upozna sa načinom pružanja komunalnih usluga.

U prvom dijelu Vodiča predstavljen je pojam komunalnih usluga, njihova podjela, mjesto i uloga opštine u pružanju tih usluga, kao i način prikupljanja finansijskih sredstava za njihovo redovno obavljanje.

U drugom dijelu Vodiča akcenat je stavljen na četiri javne usluge iz oblasti komunalnih djelatnosti  sa kojima se građani najčešće susreću, a to su:

1.       Usluga vodosnabdijevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda

2.       Sakupljanje i odvoz smeća iz stambenih prostora

3.       Izgradnja i održavanje javnih saobraćajnih površina u naseljenim mjestima

4.       Upravljanje javnom rasvjetom

Derventa

Gračanica

Maglaj

Modriča

Šamac

Teslić