Kako bi građane upoznali sa okvirom kojim je propisano vršenje usluga iz grupe komunalnih djelatnosti, u opštinama uključenim u realizaciju projekta „Javno o javnim uslugama“ održan je ciklus radio emisija na temu „Komunalne usluge i građani“.

Učešće u radio emisijama uzeli su predstavnici lokalnih uprava, skupština opština odnosno opštinskih vijeća kao i predstavnici preduzeća kojima je povjereno vršenje usluga iz grupe komunalnih djelatnosti.

Tokom radio emisija razgovarano je o trenutnom stanju i izazovima sa kojima se susreću  svi relevantni akteri u procesu pružanju ovih usluga.

Sve emisije su bile otvorene za javnost a tonski zapis održanih radio emisija možete poslušati na slijedećim linkovima:

 

Radio emisija – Gračanica
Radio emisija – Modriča
Radio emisija – Maglaj
Radio emisija – Teslić