„Promocija Implementacije Aarhuske Konvencije U Regiji Jugoistočne Evrope“

„Promocija implementacije Aarhuske konvencije u regiji Jugoistočne Evrope“

Naziv projekta: „Promocija implementacije Aarhuske konvencije u regiji Jugoistočne Evrope“

Implementator: OSCE

Partneri: -

Period implementacije: -

Budžet: -

Donator: OSCE


Regionalni projekat „Promocija implementacije Aarhuske konvencije u regiji Jugoistočne Evrope“ u kojem učestvuju Srbija, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina je pokrenut od strane OSCE-a polovinom 2010.godine.

Cjelokupni cilj ovog projekta je jačanje regionalnih, nacionalnih i lokalnih kapaciteta u participativnom i informisanom planiranju, donošenju odluka, implementaciji i procesima monitoringa u odnosu na okolišne i bezbjedonosne izazove kroz promociju načela Aarhuske konvencije i formiranje odnosno jačanje Aarhus centara u zemljama Jugoistočne Evrope. Projkat je finsnasijki podržan od strane OSCE-a u okviru ENVSEC inicijative.

Primarni cilj aktivnosti u Bosni i Hercegovini za 2012.godinu je jačanje kapaciteta opštinskih vlasti da implementiraju odredbe Aarhuske konvencije. Svrha Projekta biće ostvarena kroz uspostavljanje prvog Aarhus Centra u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, sa nastojanjem da se dodatno poboljša implementacija Konvencije. Ovo će biti omogućeno uz saradnju BiH vlasti, posebno Grada Sarajeva i NVO zajednice.

Kroz Projekat, Aarhus Centar izgradiće institucionalnu strukturu, organizovati proces strateškog planiranja, promovisati svoje aktivnosti kroz posebnu web stranicu i Priručnik za implementaciju Aarhuske konvencije, raditi na uspostavljanju Savjetodavnog odbora, koordinatora Centra i fasilitiranju institucionalnog pozicioniranja Centra i u isto vrijeme obezbijediti radionice različitim interesnim grupama i graditi NVO mrežu oko Konvencije u okolini Sarajeva.

Aarhus Centri obezbjeđuju most za poboljšanje dijaloga između javne uprave i građana u okolišnim pitanjima, aktivno promovišući Aarhusku konvenciju i pružajuci edukaciju ciljanim grupama o važnosti i implementaciji Konvencije.

Primarne ciljane grupe su službenici javne uprave, mediji, sudstvo i predstavnici NVO-a iz grada Sarajeva. Volonteri koji su uključeni u rad Centra će graditi svoje kapacitete i samim tim imati koristi od projekta kao i šira javnost grada Sarajeva.