„Inicijativa Za Usvajanje Strateških Dokumenata U Oblasti Zaštite životne Sredine“

„Inicijativa za usvajanje strateških dokumenata u oblasti zaštite životne sredine“

Naziv projekta: „Inicijativa za usvajanje strateških dokumenata u oblasti zaštite životne sredine“

Implementator: Evropska unija

Partneri: Aarhus centar u BiH, Centar za održivi razvoj Brčko distrikt BiH, Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Društvo za istraživanje i razvoj Tuzla, Eko Element Bugojno, Eko Most Mostar i LIR Evolucija Banja Luka

Period implementacije: 3 godine

Budžet: -

Donator: Evropska unija


Činjenica je da u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći EU IPA II za period 2014-2017. godina namijenjenog Bosni i Hercegovini BiH, nije predviđena podrška sektoru životne sredine, što znači da nisu planirana ni finansijska sredstva za ovaj sektor. Svi znamo da bez finansija nema ni projekata, a bez projekata nema ni riješavanja nagomilanih problema u sektoru životne sredine u BiH.

Razlog izostavljanja sektora životne sredine iz programa finansijske pomoći u okviru EU IPA II  programa jeste činjenica da u BiH nisu usvojeni strateški dokumenti iz ove oblasti čiju izradu je finansirala Evropska unija – EU u okviru projekta „Jačanje institucija za zaštitu životne sredine BiH i priprema za pretpristupne fondove (EnvISBiH)“. Time je EU jasno dala do znanja da nema podrške dok se ne usvoje važni strateški dokumenti i time pokaže spremnost BiH u ispunjavanju preuzetih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SPP).

Cilj „Inicijative za usvajanje strateških dokumenata u oblasti zaštite životne sredine“ jeste aktuelizacija ove problematike u bosanskohercegovačkom društvu i što brže vraćanje sektora životne sredine u program pretpristupne pomoći EU – IPA II za BiH.

Realizacije Inicijative finansijski je podržana sredstvima Evropske unije a njenu implmentaciju, pored Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative podržali su  „Aarhus centar u BiH”, Centar za održivi razvoj Brčko distrikt BiH, Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Društvo za istraživanje i razvoj Tuzla, Eko Element Bugojno, Eko Most Mostar i LIR Evolucija Banja Luka.