Radionica o upravljanju lokalnim vodovodima u BiH – ključni aspekti upravljanja i obaveze operatera

mdpi radionica upravljanje vodovodima dec 2017

Tuzla, Zenica i Banjaluka – Radionice o upravljanju lokalnim (seoskim) vodovodima u Bosni i Hercegovini održane su u Tuzli, 23.11.2017. godine, Zenici, 13.12.2017. godine, i Banjaluci, 16.12.2017. godine. Radionice su organizovane u okviru projekta „Voda za sve“ koji finansira EU, a realizuju udruženja Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboja i Aquasan mreža u B&H iz Bihaća.

Na radionicama je učestvovalo oko 90 predstavnika operatera seoskih vodovoda, jedinica lokalne samouprave i javnih komunalnih preduzeća. Predavanje o ključnim principima i pravilima za upravljanje vodovodnim sistemima, kao i obavezama operatera vodovoda, održala je mr. sc. Mirela Uljić. Komparativni prikaz različitih modela upravljanja i vođenje procesa analize rada vodovoda, po pojedinim aspektima upravljanja, vodile su dr. sc. Meldina Kokorović-Jukan i dr.sc. Jasmina Okičić.

U toku diskusije i vježbe identifikovani su najčešći problemi za rad lokalnih vodovoda i definisane su prioritetne mjere za poboljšanja. Zaključak radionice je da se problemi u radu seoskih vodovoda mogu izbjeći ukoliko vlasnici sistema posebnu pažnju posvete odabiru operatera. Ukoliko se mjesne zajednice, udruženja ili grupe građana, u ulozi vlasnika sistema, odluče da te poslove povjere pravnom licu, treba da odaberu operatera koji je kompetentan za vršenje komunalnih poslova. Vlasnici i operateri trebaju sklopiti ugovor o pružanju usluga, kojim će detaljno propisati standarde i uslove pružanja usluga (poput pravila za priključenje novih korisnika, način određivanja cijene usluge, itd.).

Tim projekta „Voda za sve“ će analizirati tipične probleme sa kojima se susreću operateri lokalnih vodovoda i dokumentovati postojeće prakse. Preporuke za poboljšanja promovisaće se prema svim nivoima vlasti sa ciljem da se iniciraju promjene u pravnom okviru i mehanizmima finansiranja za projekte vodosnabdijevanja i sanitacije u ruralnim područjima.

Cilj projekta „Voda za sve“ je da se značajno poveća pravedan pristup sigurnoj i dostupnoj vodi za piće za sve građane Bosne i Hercegovine. Prema podacima, koji su prikupljeni u toku istraživanja na projektu, 34% ukupnog stanovništva BiH – uglavnom stanovništvo u ruralnim područjima – nema pristup kontrolisanim izvorima vode za piće. Od toga, 28% stanovnika se oslanja na lokalne vodovodne sisteme, a 6% na individualne izvore vode za piće. Ti sistemi najčešće nemaju osiguran stručni nadzor, pa se u praksi nailazi na mnoge probleme.

mdpi radionica upravljanje vodovodima4 dec 2017 mdpi radionica upravljanje vodovodima3 dec 2017 mdpi radionica upravljanje vodovodima5 dec 2017 mdpi radionica upravljanje vodovodima6 dec 2017

video priceradio emisije    

 

    audio ristovac    audio krecane      audio maoca