70% stanovništva BiH je energetski siromašno

Grad medijiDoboj, 19.09.2017. godine – Više od 70% domaćinstava u Bosni i Hercegovini izdvaja preko 10% ličnih primanja za troškove električne i toplotne energije što ih svrstava u energetski siromašna domaćinstva. Ovo su pokazali rezultati istraživanja koje je predstavljeno tokom okruglog stola na temu „Energetsko siromaštvo u BiH“, održanog u prostorijama Skupštine grada Doboj.

Tokom okruglog stola ukazano je na potrebu promocije energetske efikasnosti kako bi se ojačala energetska nezavisnost stanovništva i umanjio procenat stanovnika koji se svrstavaju u energetski siromašno stanovništvo. Profesor na Saobraćajnom Fakultetu u Doboju Aleksandar Stjepanović ukazao je na neophodnost da se sačini analiza postojećih objekata kako bi se preduzeli naredni koraci u poboljšanju energetske efikasnosti. On je ukazao i na mogućnosti i efekta korištenja alternativne energije, kao i potrebu podizanja energetske svijesti građana. 

Okrugli sto organizuje Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle u saradnji sa Fondacijim Heinrich Böll i udruženjem građana Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP inicijative iz Doboja

     Projekti:

 

   Obuci se    Projekat-pravo-gradjana-na-vodu Projekat-javno-o-javnim-uslugama    Angažovanje gradjana u zivotu lokalne zajednice -DLGN      Gradjani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga