U PETROVU ODRŽANA RADIONICA NA TEMU “VOLONTERIZAM – ORGANIZACIJA VOLONTERSKOG RADA”

Volonteri Petrovo 2017Doboj, 03.03.2017. godine - Predstavnici Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative, u saradnji sa Opštinskom organizacijom Crvenog krsta Petrovo, održali su jednodnevnu radionicu na temu „Volonterizam – organizacija volonterskog rada“.Radionica je namijenjena građanima mjesnih zajednica na prostoru Petrova zainteresovanim za volonterski rad. Tokom predavanja učesnici su upoznati sa osnovnim pojmovima o volontiranju, a posebna pažnja je posvećena procesu regrutovanja volontera i organizacije njihovog rada.

Radionica je održana kao sastavni dio aktivnosti predviđenih projektom „Mreža volontera bez granica i razlika – Petrovo“ koji je finansijski podržan kroz projekat „Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH“, kao zajednička inicijativa vlade Švajcarske i Švedske.

     Projekti:

 

   Obuci se    Projekat-pravo-gradjana-na-vodu Projekat-javno-o-javnim-uslugama    Angažovanje gradjana u zivotu lokalne zajednice -DLGN      Gradjani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga