Angažovanje građana u životu lokalne zajednice uz korištenje vizuelnih metoda

Ciljne grupe ovog projekta su lokalni akteri u šest opština u kojima su realizovana najmanje dva projekta pokrenuta i podržana od strane Švajcarske agencija za razvoj i saradnju – SDC. Radi se o četiri opštine iz regije “Projekta razvoja opština ( MDP)”:

dlgnDoboj, Doboj Istok, Doboj Jug i Gračanica – u kojima su realizovani projekti MDP i Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), i dvije opštine iz regije “Projekta dobre uprave u oblasti voda i zaštite okoliša(GOVWADE)”: Bosanska Krupa i Kostajnica - u kojima su realizovani projekti GOVWADE i ILDP.

Kada se govori o lokalnim akterima prije svega misli se na načelnike opština, predstavnike jedinica lokalnih samouprava, predstavnike organizacija civilnog društva (mjesne zajednice i NVO-i) i pojedince, građane sa razlicitim interesima i iskustvima u šest odabranih opština. 

Projekat se realizuje u period od 12 mjeseci (mart 2012 – mart 2013. godine), a za njegovu realizaciju zadužen je “Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDPi” iz BiH uz strucnu podršku “Instituta za razvojne studije”  iz Velike Britanije.

Ciljevi ovog Projekta su:

  • Identifikovati pod kojim okolnostima učešće građana u lokalnoj zajednici vodi do produbljenja demokratije, pomirenja i osnaženja položaja žena. 
  • Stvoriti okvir za razmjenu utisaka i dijalog koji pomaže akterima da nauče više o svojoj građanskoj ulozi.
  • Dati učesnicima alate koji će im omogućiti da oblikuju, formulišu i koriste svoja iskustva o učešću građana u lokalnoj zajednici.
  • Procijeniti i pokazati najjača i najvažnija stečena iskustva (kako pozitivna, tako i negativna) o učešću građana u lokalnoj zajednici, a u vezi sa SDC-ovim programima.

IDS logoU ovom procesu korištena je kombinacija bilježenja priča digitalnom tehnikom i videomaterijala o učešcu građana u životu lokalne zajednice. Bilježenje priča digitalnom tehnikom će se koristiti za predstavljanje konkretnih priča o perspektivama učešca u radu lokalne zajednice i lokalne samouprave. Nakon radionica o bilježenju priča predstavnici svih ključnih partnera će učestvovati u procesu pravljenja video priloga o učešcu u radu lokalne zajednice, koji ce podrazumijevati grupnu analizu i sintezu prethodno zabilježenih priča.

Aangazovanje-gradjana-dijagram

Video prilozi o ucešcu građana u radu lokalne zajednice fokusirani su na uobličavanje zajedničkog skupa ideja koje su proistekle iz zabilježenih priča. 

video priceradio emisije    

 

    audio ristovac    audio krecane      audio maoca