"Podrška ranjivim zajednicama u Doboju da se oporave od poplava"

CARE logoProjekat pod nazivom »Podrška ranjivim zajednicama u Doboju da se oporave od poplava« sproveden je na području Grada Doboja u periodu jun-oktobar 2015. godine uz podršku organizacije CARE International Balkans. Korisnici pomoći pružene projektom su bili stanovnici 77 poplavljena domaćinstva sa područja Grada, ukupno 335 građana i građanki. Kriterijumi za dodjelu pomoći su bili definisiani u saradnji sa dobojskim Centrom za socijalni rad, koji je dao veliki doprinos u sprovođenju ovog projekta.

Projekat je pomogao članovima poplavljenih domaćinstava tako što je svakom domaćinstvu stavio na raspolaganje iznos od 1.800 konvertibilnih maraka (KM) u formi vaučera koje su članovi domaćinstva mogli iskoristiti za nabavku: ogrevnog drveta, bijele tehnike, namještaja, kućnih potrepština ili za plaćanje računa za električnu energiju, grijanje ili vodu.

Pored materijalne pomoći, projektom se nastojalo doprinijeti boljem informisanju i pripremljenosti na eventualne nove elementarne i druge nepogode, putem jednodnevne radionice na temu zaštite od elementarnih nepogoda.

     Projekti:

 

   Obuci se    Projekat-pravo-gradjana-na-vodu Projekat-javno-o-javnim-uslugama    Angažovanje gradjana u zivotu lokalne zajednice -DLGN      Gradjani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga